Ex Matrice

Marc Padró Ferrusola

Ex Matrice és un projecte que consisteix en la reorganització dels píxels en imatges de quatre obres pictòriques àmpliament conegudes: la Gioconda de DaVinci, el Guernica de Picasso, el Crit de Munch i la Nit Estrellada de Van Gogh. Quatre imatges diferents de cada obra, obtingudes d'internet, han estat transformades segons quatre processos diferents, els quals utilitzen la informació de color per reordenar els elements constructius de la imatge digital.

La representació fotogràfica de l'obra pictòrica és, d'aquesta manera, desmuntada, posant de relleu l'entitat del mitjà de reproducció com a versió de l'objecte original. Així, el mitjà digital es veu deslliurat del seu caràcter reproducctiu, el qual ve donat per l'emulació de la forma fotogràfica, i en la nova visualització reprèn valors presents en l'àmbit pictòric propi de les obres originals.

Els quadres seleccionats comparteixen la presència en les primeres posicions de nombrosos llistats d'obres més famoses consultats a internet. En la seva condició d'obres més conegudes, són per tant les més consumides, a vegades de manera exclusiva, a través dels mitjans de reproducció i especialment del mitjà digital i internet.


Ex Matrice, 2012.
Impressió digital i web (monitor i ordinador conectat a la xarxa).
Dues peces de 110 x 140 cm.

 Obra exposada al Sense Títol, 2013.
Obra adquirida pel Patrimoni de la UB, 2013.
Aquest projecte forma part d'un Treball de Final de Grau.